Treball
_____

Productors Forestals
Les Gavarres i Ardenya


PFGiA aposta per una gestió forestal sostenible, assegurant respecte pel medi ambient i per l'entorn social i econòmic.

Treball
_____

Productors Forestals
Les Gavarres i Ardenya


PFGiA aposta per una gestió forestal sostenible, assegurant respecte pel medi ambient i per l'entorn social i econòmic.

01
Serveis.
VENDA DE PRODUCTES
FORESTALS AMB CERTIFICACIÓ
FSC I PEFC

_____

PFGiA ofereix productes de la forest certificats i de proximitat, procedents exclusivament de forests associades i gestionades de forma sostenible.

PRODUCTES DEL SURO
_____


 • Suro taponable
 • Suro no apte per a taponament
 • Suro triturat
PRODUCTES FUSTANERS
_____


 • Fusta de serra
 • Fusta de trituració

Llenyes: d'alzina, de roure, d'arboç

PFGiA realitza un estricte seguiment i control dels productes de la forest, des de l’origen fins a la venda final i sota un estricte control de qualitat.

02
Com treballem?

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I CERTIFICACIÓ FORESTAL
_____

La gestió forestal sostenible assegura una correcta preservació que ve determinada pel fet que només s’obtenen productes de finques que disposen del respectiu instrument d’ordenació vigent i aprovat per l’administració forestal catalana.
D’altra banda, la certificació forestal ens permet oferir la garantia del respecte al medi ambient i també als aspectes socials i econòmics dels treballadors implicats en tota la cadena de producció i obtenció del producte. Des de PFGiA tenim el ferm compromís de continuar aplicant els rigorosos preceptes que representen la certificació forestal, ja sigui la certificació PEFC com la FSC.

PFGiA és l’empresa a través de la qual es comercialitza de forma conjunta tots aquells productes fruit de la gestió forestal sostenible dels membres associats a l’Associació de Gestors Forestals de les Gavarres.
A l’actualitat, l’Associació agrupa més de 5.600 hectàrees de finques forestals dels massissos de Gavarres i l’Ardenya.


MEMBRES
_____

PROXIMITAT
_____

PFGiA aposta fermament per teixir una xarxa de proximitat amb els clients i proveïdors dels productes que oferim, però també amb els propietaris de les finques dels massissos de les Gavarres i l’Ardenya. Aspirem a valoritzar les finques mitjançant un correcte aprofitament dels productes que ofereix cada una i donar així, una oportunitat a la propietat d’estimular la gestió forestal de les seves finques i poder oferir a les indústries locals, un producte de qualitat.

Des del contacte amb la propietat forestal fins a la venda del producte, passant pels treballs forestals, PFGiA realitza un rigorós seguiment tècnic per part de professionals qualificats amb coneixements i experiència suficient com per assegurar l’èxit de tot el procés.


SEGUIMENT TÈCNIC
_____
03
Qui som?

PFGiA
_____

PFGiA és l’empresa a través de la qual es comercialitza de forma conjunta tots aquells productes procedents de la gestió forestal sostenible en les finques dels membres associats a l’Associació de Gestors Forestals de les Gavarres.
L’Associació de Gestors Forestals de les Gavarres (AGFG), és l’associació que sense ànim de lucre, agrupa els propietaris de finques forestals del massís de les Gavarres i l’Ardenya.

QUINS OBJECTIUS PERSEGUEIX L’AGFG?

 • Agrupar els propietaris (públics i privats) per posar en valor tant els actius que
 • proporcionen les Gavarres (econòmics, culturals, socials i ambientals) com els
 • seus habitants.
 • Fomentar una planificació forestal i agrícola conjunta a la zona de les Gavarres,
 • viable econòmica i ambientalment.
 • Col·laborar en la prevenció i suport a l’extinció d’incendis forestals.
 • Actuar com a interlocutor entre els seus associats i les diferents administracions.
 • Difondre els beneficis ambientals i socials que proporcionen les activitats
 • agroforestals al massís de les Gavarres i crear formes per a la seva compensació
 • en benefici a la propietat.
 • Promoure projectes beneficiosos per l’entorn de les Gavarres.

Actualment treballa en projectes d’introducció de la ramaderia extensiva per a la prevenció d’incendis, la recuperació post-incendi d’un bosc de suredes o la gestió i manteniment d’espais oberts.